THÊM THỬ NGHIỆM VI RÚT CORONA CHO HÀN QUỐC

THÊM THỬ NGHIỆM VI RÚT CORONA CHO HÀN QUỐC

THÊM THỬ NGHIỆM VI RÚT CORONA CHO HÀN QUỐC | Cùng vượt qua COVID-19 | Đài truyền thanh Hawai của Mỹ cho hay việc ứng phó đối với Corona 19 của Hàn Quốc tương đối thành công so với các nước khác. Vào ngày thứ 6 vừa qua, tổng số người nhiễm vi rút lên đến 10.000 người...