VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC, 2 ĐẤT NƯỚC ANH EM ĐẬM TÌNH NGƯỜI

| Tất cả đều là anh hùng |

Trong khi c thế gii hong lon vì dch bnh, nhng người ly vt cht làm thước đo đã sn sàng b mc đng loi ca mình vi lý do thiếu vt cht nhưng đâu đó có nhng người sn sàng dùng ch TÌNH người để ứng phó. H là nhng người hùng ca nhân loi!

Ch có trong hon nn mi biết được tình người. Điu này không bao gi sai dù thi đi nào. Thi bình thì có th ai cũng như ai, ai cũng hào nhoáng, lch lãm nhưng khi có khó khăn thì mi biết ai nng ch tình người hơn.

Trong sut nhng ngày dch bnh bùng phát mnh khp nơi trên thế gii, chúng ta không khi rơi nước mt vì nhng anh hùng gia đi thường hai quc gia nh bé đó là Hàn Quc và Vit Nam. Người dân ca hai nước này có th làm được điu đó vì trong tâm thc ca h ch tình người đã được khc sâu.

Đó có th k đến là các bác sĩ, nhng người luôn tuyến đu trong vic phòng chng dch bnh. H không phân bit quc tch hay nhân thân ca bnh nhân mà ch mt lòng đ cu bnh nhân khi bnh vì mt ch tình người.

Nhìn hình nh nhng bác sĩ phi ăn ng trong tình trng mt mi, người xem không th không rơi nước mt. Có nhng bác sĩ h đã ra đi mt cách anh dũng sau bao ngày chiến đu tng phút tng giây đ giành li mng sng cho đng loi ca mình.

Hình nh nhng bác sĩ Vit Nam tn ty điu tr khi cho nhng bnh nhân đến t Trung mà không có mt s phân bit đi x nào tht là đáng quý. Đó mi đích thc là tình người ca nhng anh hùng.

Hin nay đi vi mi người thì dch bnh Corona không còn ch là trách nhim ca ngành y tế mà các cơ ban ngành đu vào cuc. Hình nh nhng anh b đi trong b quân phc nu ăn và phc v cho người dân trong khu cách ly là nhng hình nh lay đng lòng người. Các anh b đi đã không qun ngi khó khăn, không s lây nhim đ phc v cho nhng đng bào ca mình. Có th nói h là nhng anh hùng trong mt trn chng dch bnh Corona 19 bng tình người.

Đó có th là phi hành đoàn chuyên ch nhng hành khách đến t các quc gia có dch bnh.

Khi châu Âu bùng phát dch thì tính mng con người đó càng tr nên mong manh hơn.

Họ đang hoang mang vì không biết tương lai của mình như thế nào.

H thng y tế đ cách ly, điu tr thì không đ, kinh phí đ có th được điu tr thì rt cao, nhng chuyến bay t châu Âu v Vit Nam thì b gián đon…

Và ngay thi đim này, nhng người hùng ca hãng hàng không Vietnam Airlines đã không s nan nguy mà thng tiến châu Âu đ đưa đng bào người Vit đang sng ti châu Âu v Vit Nam.

Du biết rng không ai không s chết, nhưng nếu chết trong khi cu người thì cũng là mt hành đng đ li mt cái gì đó cho đi.

Những người dân thường cũng cùng chung tay phát khẩu trang miễn phí để tạo sự an tâm cho mọi người.

Ngoài ra có mt ch khách sn đã sn sàng cho nhà nước mượn c khách sn ca mình đ làm khu cách ly vì thiếu cơ s cách ly. Hành đng đó là mt hành đng không d đi vi nhng người trng vt cht và thiếu tình người.

Hàn Quc, đt nước đã làm cho c thế gii chú ý vì t l phát bnh tăng rt nhanh. Tuy nhiên c thế gii đâu biết được rng con s tăng nhanh hàng ngày như thế là do h có h thng kim tra ti tân va được nghiên cu và sn xut ra 4 ngày trước khi xut hin bnh nhân đu tiên nhm phát hin ra bnh sm đ d dàng kim soát được dch bnh. Vì thế nên t l t vong Hàn Quc cũng thp và s người t vong đa s là do tui cao hoc đã có tin s bnh tt.

Hai đt nước Vit Hàn ca chúng tôi dù xa nhau v mt đa lý nhưng chúng tôi luôn gn nhau vì chúng tôi luôn sng trn tình người. Ngày nay khi cuc sng vt cht tr thành thước đo giá tr con người thì ch tình đó đang b mai mt nhưng nhng khi hon nn tình người mi được dâng trào. Đó là đim chung giúp cho hai quc gia này càng ngày càng tr nên gn nhau hơn và thân thiết vi nhau như anh em.

Mong rng hai anh em Vit Hàn s luôn gi trn ch tình cho nhau và cùng nhau ln mnh. Hai nước s tr thành hình mu đ các nước khác phi noi theo dù là các nước tiên tiến. Vit Nam và Hàn Quc là hai quc gia ph thuc rt nhiu vào tình hình thế gii v mt vt cht nhưng tài sn ln nht mà 2 đt nước này có th phát huy đó là ch tình.

Vit Nam đã chiến thng bao nhiêu trn chiến vi các cường quc, Hàn Quc đã chuyn mình mt cách ngon mc t mt trong nhng quc gia nghèo nht thế gii thành mt cường quc kinh tế và luôn ci cách các chính sách v phúc li cũng nh ch tình, đó là tình quê hương, tình đng loi.

Và nay trong trn chiến vi Covid 19 này, 2 quc gia này đã đt nhng thành qu ngon mc cũng nh ch tình trong mi người anh hùng.

Chúng ta là nhng người anh hùng dũng cm. Vì chúng ta luôn sâu đm ch tình.

VIỆT NAM & HÀN QUỐC, NHỮNG ANH HÙNG TRONG MỌI TRẬN CHIẾN